Cam-Vitrin yazıları

Dışarıya çıktığınızda bir çok mağaza ve iş yerlerinde cam yazıları veya folyo cam kaplama türlerine rastlayacaksınız. Folyo kesim ve folyo kaplama olmak üzere iki şekilde yapılabilen bu reklam hizmetinde folo kesimde; folyonun harfleri tek tek kesilerek oluşturulan tasarım cama yapıştırılmak suretiyle yapılmakta. Folyo kaplamada ise Folyonun bütün olarak dijital baskı ile üzerine baskının yapılması suretiyle yapılan baskı çeşididir. Cama uygulanan folyo kaplama türleride kendi aralarında gruplara ayrılmaktadır. Normal parlak folyo haricinde mat folyo, delikli(one vision) folyo, kumlama folyo ve flu folyo gibi çeşitleri bulunmaktadır.

Son yıllarda sıkça kullanılmaya başlayan bas kes makineleri ile camlar için yapılan görsel çalışma ve uygulamalar vitrin yazıları için daha başarılı sonuçlar vermeye başlamış ve folyo kesim makinelerinin düz karakterlerinden daha hareketli görsel çalışmalar çıkmaya başlımıştır. Resimlerde görülen Kabloom çalışması buna örnek gösterilebilir.